تست مخازن CNG


$title
$title

در این تست از 5 پروب که در یک قالب خاص تعبیه شده اند جهت تست عیوب طولی و عرضی بدنه و همچنین ضخامت سنجی آن استفاده می گردد.

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.