دستگاه يوک مغناطيسي AC Magnetic Hand Yoke


$title
$title

کوچکترین و سبکترین یوک مغناطیسی AC          

      

نتیجه‌ای یافت نشد.

با پایه های مفصلی تنظیم شوبا مقطع  20x20 mm                                   

فاصله پایه ها ( مرکز به  مرکز) :  135 mm                                          

ابعاد یوک  : 200x155x50 mm                                        

وزن یوک : 2.2 Kg                                                        

قدرت بلند کردن وزنه : 4.5 kg                                        

مطابق با استاندارد ASME V : 2004 Article 7