چراغ فرابنفش UV - Ultraviolet


$title
$title

چراغ فرابنفش UV مدل UV100 GAMMATEC

 

نتیجه‌ای یافت نشد.

 

چراغ فرابنفش UV ( مدل  UV 100  ) 220V                                            

شدت نور : 5000 µW/cm2 در فاصله 38 cm از قطعه                                           

شامل :  کاسه چراغ ، لامپ Focal Spot  فرابنفش UV 100 Watt و فیلتر جلوی آن و ترانس مربوطه