دستگاه نشر آکوستيک Pocket AE-2


$title
$title

این دستگاه تمامی امکانات تست AE را دارا می باشد. دارای یک ورودی جهت پارامتر Load از قبیل فشار ، دما ، ... برای کار در کارگاههای تست و بازبینی های اولیه و همچنین نشت یابی.

این دستگاه دارای دو پروب R15a همراه با کابل های مرتبط می باشد. اطلاعات ذخیره شده در دستگاه با فرمت DAT قابلیت اجرا بر روی نرم افزارهای AE Win و Noesis را دارا می باشد.

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.