دستگاه نشر آکوستيک RollPAC


$title
$title

این دستگاه در صنایع نورد آلومینیوم و فولاد که احتمال تولید ترک های میکرونی ( Micro Cracks )  در غلتک ( Roll) ها در هنگام حادثه بسیار است کاربرد دارد. وجود این میکرو ترک های فعال  می تواند غلتک را در حین کار دچار انفجار درونی کرده و موجب خسارات و صدمات جانی و مالی گردد. با کمک پروب این دستگاه می توان به صدای درون غلتک گوش فرا داد و در صورت فعال بودن این ترک ها سیگنال های AE را دریافت کرد و تا از بین رفتن این فعالیت ، غلتک را در محلی مناسب نگهداری کرد.

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.