پروب اولتراسونيک زاويه اي8x9mm


$title
$title

فرکانس های 2, 4 MHz /  زوایای 45˚, 60˚, 70˚ / ابعاد کریستال 8x9 mm  / با اتصال Lemo 00

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.