پروب اولتراسونيک زاويه اي 52 و 37 درجه Ø24mm


$title
$title

جهت تست محورهای چرخ راه آهن

 

نتیجه‌ای یافت نشد.
فرکانس 2MHz / زوایای 37˚ , 52˚ / مخصوص محورهای چرخ راه آهن / کریستال به قطر 24mm / با اتصال Lemo 01