پروب هاي اولتراسونيک Sopt Weld تست جوش نقطه اي - کاربرد در صنايع خودرو


$title
$title

فرکانس 15 MHz  / کریستال به قطر 4 mm همراه با خط تاخیر / اتصال Microdot

فرکانس 15 MHz  / کریستال به قطر  4 mm و 5 mm  از نوع حبابی ( Bubble )  / اتصال Microdot

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.