اسکنردستي اولتراسونيک TOFD


$title
$title

اسکنر دستی TOFD برای اتصال به دستگاه اولتراسونیک  Starmans DIO-1000با استفاده از گوه های TOFD ساخت شرکت CZUE چین

نتیجه‌ای یافت نشد.

- دارای ENCODER متناسب با دستگاه DIO-1000 STARMANS

- با چرخ های مغناطیسی

- سهولت تنظیم پروب ها در دوطرف خط جوش توسط محور مدرج شده