کوپلنت اولتراسونيک Ultrasonic Couplant


$title
$title

کوپلنت های اولتراسونیک Ultrasonic Couplants

MR750 و MR751 و MR755 ساخت شرکت MR- CHEMIE آلمان 

نتیجه‌ای یافت نشد.

کوپلنت اولتراسونیک MR750 ( پایه آبی)( Water based Ultrasonic Couplant  )

کوپلنت اولتراسونیک استاندارد برای تمامی صنایع 

بصورت ژل سبز رنگ در قوطی های 250ml 

دمای کاربردی 10ºC  to +80ºC-

قابل شستشو با آب ( دارای مواد ضد زنگ برای باقی ماندن بر روی قطعه از 1 تا 3 هفته ) 

کوپلنت اولتراسونیک MR751 ( پایه آبی ) (   Water Based Ultrasonic Couplant )
 
بصورت ژل کمی روان ( عاری از نیترات ) آبی رنگ در قوطی های 250ml 
 
دمای کاربردی 5ºC  to +50ºC-
 
امکان رقیق کردن با آب تا دو واحد 
 
با قابلیت پوست کنده شدن ( Strippable )
 
قابل شستشو با آب ( دارای مواد ضد زنگ برای باقی ماندن بر روی قطعه از 1 تا 3 هفته ) 
 
کوپلنت اولتراسونیک درجه حرارت بالا   MR755 ( پایه سیلیکون ) (   Silicon based Ultrasonic Couplant )
 
بصورت ژل بی رنگ در قوطی های یک کیلوئی 
 
دمای کاربردی 20ºC  to +350ºC-

قابل شستشو با آب ( دارای مواد ضد زنگ برای باقی ماندن بر روی قطعه بمدت طولانی )