سیستم DIO-2000


$title
$title

این سیستم با استفاده از مدول های DIO-2000 که هر مدول شامل یک کانال کامل  UT می باشد و از طریق درگاه RS232 با نرم افزار DIO-2000 بر روی PC در تعامل می باشد.

در این سیستم ها می توان از یک کانال الی 64 کانال را مورد استفاده قرار داد. این سیستم ها از طریق برد واسط خود و یا یک PLC واسط می توانند با PLC کارخانه در هماهنگی و تعامل کامل با طراحی خط قرار گیرند.

نرم افزار DIO-2000 با امکانات بسیار پیشرفته و منحصر بفرد خود قادر است برای پیکربندی های مختلف تست جهت قطعات متفاوت ، از تنظیمات خاص خود استفاده نموده و در صورت لزوم با گروه بندی کانال ها ( پروب ها ) و با استفاده از Cycling ( فعال کردن یک یا چند پروب در یک دوره تناوب گروهی ) انواع عیوب طولی و عرضی و کوپلینگ را چک نموده و خروجی تست را بصورت گراف خطی برای هر پروب بر روی صفحه نمایش کامپیوتر رسم و در هارد کامپیوتر ذخیره نماید.

در بخش تصاویر:

- نمونه هائی از سیستم DIO-2000 در خطوط تولید   

- تست لوله های با جوش اسپیرال Spiral و یا درز جوش طولی

در این روش تست، از پیکر بندی های گروهی پروب ها بصورت X و K و I استفاده می شود.

نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.