محصولات

کیت آموزشی اولتراسونيک
کیت آموزشی اولتراسونيک

کیت آموزشی صفحات جوش شده برای تست اولتراسونیک

مشاهده محصول
تست بلوک DAC
تست بلوک DAC

تست بلوک اولتراسونیک DAC با ضخامت 3/2”

مشاهده محصول
تست بلوک DAC
تست بلوک DAC

تست بلوک اولتراسونیک DAC با ضخامت 3/4”

مشاهده محصول
تست بلوک Phased Array
تست بلوک Phased Array

تست بلوک Phased Array type b

مشاهده محصول
تست بلوک Phased Array
تست بلوک Phased Array

تست بلوک Phased Array Type A

مشاهده محصول
تست بلوک V2
تست بلوک V2

تست بلوک اولتراسونیک (V2 (A4

مشاهده محصول
تست بلوک V1
تست بلوک V1

تست بلوک اولتراسونیک (V1 (A2

مشاهده محصول