محصولات

چراغ فرابنفش UV - Ultraviolet
چراغ فرابنفش UV - Ultraviolet

با لامپ UV فوکوس دار 100 وات
Focal Spot UV Lamp

مشاهده محصول
دستگاه يوک مغناطيسي AC Magnetic Hand Yoke
دستگاه يوک مغناطيسي AC Magnetic Hand Yoke

مدل GAMMATEC MY-2

مشاهده محصول
گيج نشان دهنده مغناطيس Gauss meter
گيج نشان دهنده مغناطيس Gauss meter

نشان دهنده مغناطیس باقیمانده در قطعه

مشاهده محصول
نوارهاي مرجع SURTEST
نوارهاي مرجع SURTEST

با شکاف مصنوعی پرشده از برنج ( نشان دهنده وجود میدان در قطعه ) SURTEST

مشاهده محصول
پودر پاش Powder Applicator- Dispenser
پودر پاش Powder Applicator- Dispenser

روش خشک MT

مشاهده محصول
شیشه غلظت سنج محلول ترک ياب مغناطيسي
شیشه غلظت سنج محلول ترک ياب مغناطيسي

شیشه غلظت سنج محلول آماده شده ذرات مغناطیسی با پایه فلزی

مشاهده محصول
گيج Berthold ( برت هولد با شکاف + )
گيج Berthold ( برت هولد با شکاف + )

نشانگر میدان و جهت میدان

مشاهده محصول
گيج ASME - Pie gage ( هشت وجهي )
گيج ASME - Pie gage ( هشت وجهي )

نشانگر میدان و جهت میدان

مشاهده محصول
عينک هاي جذب کننده نور فرابنفش UV Absorbing Glasses
عينک هاي جذب کننده نور فرابنفش UV Absorbing Glasses

عينک جذب کننده نور فرابنفش UV

مشاهده محصول
تست بلوک مايعات نافذ PT Aluminium Test Block
تست بلوک مايعات نافذ PT Aluminium Test Block

تست بلوک های مایعات نافذ

مشاهده محصول
چراغ قوه فرابنفش LED UV
چراغ قوه فرابنفش LED UV

چراغ قوه LED فرابنفش UV

مشاهده محصول
چراغ فرابنفش دستيUV LED
چراغ فرابنفش دستيUV LED

چراغ LED فرابنفش دستي UV

مشاهده محصول
اسپري پاک کننده PT ( کلينر )
اسپري پاک کننده PT ( کلينر )

MR 85

مشاهده محصول
اسپري ظاهر کننده PT ( دولوپر )
اسپري ظاهر کننده PT ( دولوپر )

MR70

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT

MR 672F (حساسيت 2)

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده مرئي (قرمز) PT
اسپری نفوذ کننده مرئي (قرمز) PT

MR68C

مشاهده محصول