محصولات

پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه نفتي MT
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه نفتي MT

MR 110 قابل حل در نفت و مشتقات نفتی

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT

MR 673F (حساسيت 3)

مشاهده محصول
تست بلوک MTU
تست بلوک MTU

جهت تست حساسیت مواد ذرات مغناطیسی

مشاهده محصول
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک DIO-1000
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک DIO-1000

مدل DIO-1000 SFE

مشاهده محصول
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک فرکانس پائین
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک فرکانس پائین

مدل DIO-1000 LF

مشاهده محصول
دستگاه عيب ياب آرايه فازي Phased Array
دستگاه عيب ياب آرايه فازي Phased Array

مدل DIO-1000 PA

مشاهده محصول
انکودر Encoder
انکودر Encoder

Encoder

مشاهده محصول
پروب های EMAT
پروب های EMAT

پروب های فرستنده و گیرنده EMAT

مشاهده محصول
دستگاه عيب ياب دو کاناله تست ريل
دستگاه عيب ياب دو کاناله تست ريل

مدل DIO-1000-2CH Rail Testing

مشاهده محصول
دستگاه ضخامت سنج اولتراسونيک
دستگاه ضخامت سنج اولتراسونيک

مدل DIO-570

مشاهده محصول
سیستم DIO-2000
سیستم DIO-2000

سیستم عیب یاب اتوماتیک DIO-2000

مشاهده محصول
تست مخازن CNG
تست مخازن CNG

تست مخازن CNG

مشاهده محصول
پروب های اولتراسونیک سيستم هاي اتوماتيک
پروب های اولتراسونیک سيستم هاي اتوماتيک

تست لوله و ورق
پروب هاي زاویه ای و دوکریستاله TR

مشاهده محصول
تست بلوک V1
تست بلوک V1

تست بلوک اولتراسونیک (V1 (A2

مشاهده محصول
تست بلوک V2
تست بلوک V2

تست بلوک اولتراسونیک (V2 (A4

مشاهده محصول
تست بلوک Phased Array
تست بلوک Phased Array

تست بلوک Phased Array Type A

مشاهده محصول