محصولات

تست بلوک Phased Array
تست بلوک Phased Array

تست بلوک Phased Array type b

مشاهده محصول
تست بلوک DAC
تست بلوک DAC

تست بلوک اولتراسونیک DAC با ضخامت 3/4”

مشاهده محصول
تست بلوک DAC
تست بلوک DAC

تست بلوک اولتراسونیک DAC با ضخامت 3/2”

مشاهده محصول
کیت آموزشی اولتراسونيک
کیت آموزشی اولتراسونيک

کیت آموزشی صفحات جوش شده برای تست اولتراسونیک

مشاهده محصول
مدل OMINA
مدل OMINA

مدل OMINA

مشاهده محصول
مدل SRE HEX
مدل SRE HEX

مدل SRE HEX

مشاهده محصول
مدل SRE MAX
مدل SRE MAX

مدل SRE MAX

مشاهده محصول
مدل MAX EASY
مدل MAX EASY

مدل MAX EASY

مشاهده محصول
مدل WRE THUNDER 3
مدل WRE THUNDER 3

بازرسي فلوروسکوپي رينگ

مشاهده محصول
سیستم HDI
سیستم HDI

سیستم پردازش تصویر با وضوح بالا HDI

مشاهده محصول
سيستم FARIS
سيستم FARIS

سيستم هوشمند عيب يابي

مشاهده محصول
- سیستم توموگرافی CT Computed Tomography
- سیستم توموگرافی CT Computed Tomography

توموگرافي يا ساخت يصوير 3 بعدي

مشاهده محصول
ژنراتور XRG 160
ژنراتور XRG 160

ژنراتور ولتاژ بالاي فلوروسکوپي XRG 160

مشاهده محصول
ژنراتور XRG 160-2.25
ژنراتور XRG 160-2.25

ژنراتور ولتاژ بالاي فلوروسکوپي XRG 160-2.25

مشاهده محصول
ژنراتور XRG 160-4.0
ژنراتور XRG 160-4.0

ژنراتور ولتاژ بالاي فلوروسکوپي XRG 160-4.0

مشاهده محصول
ژنراتور XRG 320
ژنراتور XRG 320

ژنراتور ولتاژ بالاي فلوروسکوپي XRG 320

مشاهده محصول