محصولات

کنترلر XRC 600
کنترلر XRC 600

کنترلر فلوروسکوپي XRC 600

مشاهده محصول
تيوب اشعه ايکس BIPOLAR
تيوب اشعه ايکس BIPOLAR

تيوب اشعه ايکس فلوروسکوپي BIPOLAR

مشاهده محصول
تيوب اشعه ايکس MONOPOLAR
تيوب اشعه ايکس MONOPOLAR

تيوب اشعه ايکس فلوروسکوپي MONOPOLAR

مشاهده محصول
سيستم ZET@MICRO
سيستم ZET@MICRO

سیستم های اتوماتیک ادی کارنت

مشاهده محصول
سيستم ZET@PREMIUM
سيستم ZET@PREMIUM

سيستم هاي اتوماتيک ادي کارنت

مشاهده محصول
سيستم ZET@MASTER
سيستم ZET@MASTER

سيستم هاي اتوماتيک ادي کارنت

مشاهده محصول
نرم افزار دسته بندی مواد و سختی سنجی
نرم افزار دسته بندی مواد و سختی سنجی

نرم افزار هاي ادي کارنت

مشاهده محصول
نرم افزار توليد
نرم افزار توليد

نرم افزار هاي ادي کارنت

مشاهده محصول
نرم افزار تست میل گرد داغ
نرم افزار تست میل گرد داغ

نرم افزار هاي ادي کارنت

مشاهده محصول
نرم افزار ارزیابی مقادیر
نرم افزار ارزیابی مقادیر

نرم افزار ارزیابی مقادیر بدست آمده از تست

مشاهده محصول
کله گی گردان
کله گی گردان

جهت تست لوله و مفتول و میل گرد

مشاهده محصول
سیستم های گردان
سیستم های گردان

سیستم های گردان

مشاهده محصول
سیستم های مغناطیس زا
سیستم های مغناطیس زا

سیستم های مغناطیس زا

مشاهده محصول
انواع کویل ها
انواع کویل ها

انواع کویل ها ( سیم پیچ ها )

مشاهده محصول
انواع کویل
انواع کویل

انواع کویل و پروبهای دستی و گردان

مشاهده محصول