محصولات

پودر خشک ظاهر کننده PT (دولوپر)
پودر خشک ظاهر کننده PT (دولوپر)

MR 81 T-R / 1کيلوگرم

مشاهده محصول
دستگاه PHASECHECK
دستگاه PHASECHECK

دستگاه تست ادي کارنت همراه با C-SCAN PHASECHECK

مشاهده محصول
دستگاه ETHERCHECK
دستگاه ETHERCHECK

دستگاه تست ادي کارنت و تست چسبندگي ETHERCHECK

مشاهده محصول
پروبها و تست بلوکهاي ادي کارنت ( جريان گردابي- فوکو )
پروبها و تست بلوکهاي ادي کارنت ( جريان گردابي- فوکو )

انواع پروبهاي ادي کارنت ( جريان گردابي- فوکو )

مشاهده محصول
کوپلنت اولتراسونيک Ultrasonic Couplant
کوپلنت اولتراسونيک Ultrasonic Couplant

کوپلنت اولتراسونيک MR750 و MR751 و MR755

مشاهده محصول
اسکنردستي اولتراسونيک TOFD
اسکنردستي اولتراسونيک TOFD

همراه با انکودر ( Encoder )

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( نری ) Lemo 01 – (مادگی ) Lemo 00

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( مادگی ) Lemo 01 – ( نری ) BNC

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( مادگی ) BNC – ( نری ) Lemo 01

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

BNC – Subvis

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

BNC – Microdot

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 01 – BNC

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 01 – Subvis

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 01 – Microdot

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 01 – Lemo 01

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – BNC

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – Subvis

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – Microdot

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – Lemo 01

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – Lemo 00

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک Sopt Weld تست جوش نقطه اي - کاربرد در صنايع خودرو
پروب هاي اولتراسونيک Sopt Weld تست جوش نقطه اي - کاربرد در صنايع خودرو

فرکانس 15 Mhz

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک مخروطي Conic
پروب هاي اولتراسونيک مخروطي Conic

مخصوص تست محور چرخ راه آهن ( صنايع حمل و نقل ريلي )

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک غوطه وري Immersion Ø12mm
پروب هاي اولتراسونيک غوطه وري Immersion Ø12mm

فرکانس هاي 2, 5, 7.5, 10 MHz

مشاهده محصول
گوه هاي پروب اولتراسونيک TOFD
گوه هاي پروب اولتراسونيک TOFD

45˚, 50˚, 55˚, 60˚, 63˚, 70˚

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک TOFD
پروب هاي اولتراسونيک TOFD

فرکانسهاي 2و4و5و7.5 Mhz

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک سطحي ˚90 8x9mm
پروب هاي اولتراسونيک سطحي ˚90 8x9mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي14x14mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي14x14mm

فرکانس هاي 2,4 Mhz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي 52 و 37 درجه Ø24mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي 52 و 37 درجه Ø24mm

فرکانس 2 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي20x22mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي20x22mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي8x9mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي8x9mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي مينياتوري 5x5mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي مينياتوري 5x5mm

فرکانس های 5, 7.5 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک توليد اکو
پروب اولتراسونيک توليد اکو

پروب اولتراسونيک توليد اکو بدون قطعه

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR مينياتوري
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR مينياتوري

فرکانس 5MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR

فرکانس های MHz 2,2.5, 4, 5 / قطر10mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله مينياتوري
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله مينياتوري

فرکانس 5 MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس های 2, 2.5, 4, 5 MHz / قطر 10mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس MHz 0.5 / قطرهاي 24mm و 33mm

مشاهده محصول
پولک لاستیکی Ø10,24,33mm
پولک لاستیکی Ø10,24,33mm

محافظ کریستال پروب های نرمال

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک Pocket CORPAC
دستگاه نشر آکوستيک Pocket CORPAC

Pocket CORPAC

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک RollPAC
دستگاه نشر آکوستيک RollPAC

RollPAC

مشاهده محصول
دستگاه نشرآکوستيک Pocket AE- Power
دستگاه نشرآکوستيک Pocket AE- Power

دوکاناله

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک Pocket AE-2
دستگاه نشر آکوستيک Pocket AE-2

دو کاناله

مشاهده محصول
مدول نشر آکوستيک USB AE Node
مدول نشر آکوستيک USB AE Node

1283 تک کاناله

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 2 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 2 کاناله

PCI-2

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله

PCI-8

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله

Express-8

مشاهده محصول
چراغ فرابنفش UV - Ultraviolet
چراغ فرابنفش UV - Ultraviolet

با لامپ UV فوکوس دار 100 وات
Focal Spot UV Lamp

مشاهده محصول
دستگاه يوک مغناطيسي AC Magnetic Hand Yoke
دستگاه يوک مغناطيسي AC Magnetic Hand Yoke

مدل GAMMATEC MY-2

مشاهده محصول