محصولات

- سیستم توموگرافی CT Computed Tomography
- سیستم توموگرافی CT Computed Tomography

توموگرافي يا ساخت يصوير 3 بعدي

مشاهده محصول
سيستم FARIS
سيستم FARIS

سيستم هوشمند عيب يابي

مشاهده محصول
سیستم HDI
سیستم HDI

سیستم پردازش تصویر با وضوح بالا HDI

مشاهده محصول
مدل WRE THUNDER 3
مدل WRE THUNDER 3

بازرسي فلوروسکوپي رينگ

مشاهده محصول
مدل MAX EASY
مدل MAX EASY

مدل MAX EASY

مشاهده محصول
مدل SRE MAX
مدل SRE MAX

مدل SRE MAX

مشاهده محصول
مدل SRE HEX
مدل SRE HEX

مدل SRE HEX

مشاهده محصول
مدل OMINA
مدل OMINA

مدل OMINA

مشاهده محصول