محصولات

گيج نشان دهنده مغناطيس Gauss meter
گيج نشان دهنده مغناطيس Gauss meter

نشان دهنده مغناطیس باقیمانده در قطعه

مشاهده محصول
تست بلوک MTU
تست بلوک MTU

جهت تست حساسیت مواد ذرات مغناطیسی

مشاهده محصول
نوارهاي مرجع SURTEST
نوارهاي مرجع SURTEST

با شکاف مصنوعی پرشده از برنج ( نشان دهنده وجود میدان در قطعه ) SURTEST

مشاهده محصول
پودر پاش Powder Applicator- Dispenser
پودر پاش Powder Applicator- Dispenser

روش خشک MT

مشاهده محصول
شیشه غلظت سنج محلول ترک ياب مغناطيسي
شیشه غلظت سنج محلول ترک ياب مغناطيسي

شیشه غلظت سنج محلول آماده شده ذرات مغناطیسی با پایه فلزی

مشاهده محصول
گيج Berthold ( برت هولد با شکاف + )
گيج Berthold ( برت هولد با شکاف + )

نشانگر میدان و جهت میدان

مشاهده محصول
گيج ASME - Pie gage ( هشت وجهي )
گيج ASME - Pie gage ( هشت وجهي )

نشانگر میدان و جهت میدان

مشاهده محصول
عينک هاي جذب کننده نور فرابنفش UV Absorbing Glasses
عينک هاي جذب کننده نور فرابنفش UV Absorbing Glasses

عينک جذب کننده نور فرابنفش UV

مشاهده محصول
تست بلوک مايعات نافذ PT Aluminium Test Block
تست بلوک مايعات نافذ PT Aluminium Test Block

تست بلوک های مایعات نافذ

مشاهده محصول