محصولات

گیج نشان دهنده مغناطيس
گیج نشان دهنده مغناطيس

نشان دهنده مغناطیس باقیمانده در قطعه

مشاهده محصول
تست بلوک MTU
تست بلوک MTU

جهت تست حساسیت مواد ذرات مغناطیسی

مشاهده محصول
نوارهای مرجع
نوارهای مرجع

با شکاف مصنوعی پرشده از برنج ( نشان دهنده وجود میدان در قطعه ) SURTEST

مشاهده محصول
پودر پاش
پودر پاش

روش خشک

مشاهده محصول
شیشه غلظت سنج محلول ترک ياب مغناطيسي
شیشه غلظت سنج محلول ترک ياب مغناطيسي

شیشه غلظت سنج محلول آماده شده ذرات مغناطیسی با پایه فلزی

مشاهده محصول
گیج Berthold
گیج Berthold

نشانگر میدان و جهت میدان

مشاهده محصول
گیج ASME
گیج ASME

نشانگر میدان و جهت میدان

مشاهده محصول
عينک هاي جذب کننده نور فرابنفش
عينک هاي جذب کننده نور فرابنفش

عینک جذب کننده نور فرابنفش

مشاهده محصول
تست بلوک مايعات نافذ
تست بلوک مايعات نافذ

تست بلوک های مایعات نافذ

مشاهده محصول
چراغ قوه فرابنفش LED
چراغ قوه فرابنفش LED

چراغ قوه LED فرابنفش UV

مشاهده محصول
چراغ فرابنفش دستي LED
چراغ فرابنفش دستي LED

چراغ LED فرابنفش دستي UV

مشاهده محصول
اسپری پاک کننده PT
اسپری پاک کننده PT

MR 85

مشاهده محصول
اسپری ظاهر کننده PT
اسپری ظاهر کننده PT

MR70

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT

MR 673F (حساسيت 3)

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT

MR 672F (حساسيت 2)

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده مرئي (قرمز) PT
اسپری نفوذ کننده مرئي (قرمز) PT

MR68C

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه نفتي MT
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه نفتي MT

MR 110 قابل حل در نفت و مشتقات نفتی

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطیسی مرئي سیاه MT
پودر ذرات مغناطیسی مرئي سیاه MT

MR 214 قابل حل در آب

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه آبي MT
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه آبي MT

MR 114 قابل حل در آب

مشاهده محصول
مایع تغليظ شده ذرات مغناطیسی فلورسنتي MT
مایع تغليظ شده ذرات مغناطیسی فلورسنتي MT

MR 158-R قابل حل در آب

مشاهده محصول
اسپري رنگ سفید زمینه MT
اسپري رنگ سفید زمینه MT

MR 72

مشاهده محصول
اسپري ذرات مغناطيسي سیاه مرئی MT
اسپري ذرات مغناطيسي سیاه مرئی MT

MR 76S

مشاهده محصول
اسپري ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT
اسپري ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT

MR 76F

مشاهده محصول