محصولات

کوپلنت اولتراسونيک Ultrasonic Couplant
کوپلنت اولتراسونيک Ultrasonic Couplant

کوپلنت اولتراسونيک MR750 و MR751 و MR755

مشاهده محصول
پروب های اولتراسونیک سيستم هاي اتوماتيک
پروب های اولتراسونیک سيستم هاي اتوماتيک

تست لوله و ورق
پروب هاي زاویه ای و دوکریستاله TR

مشاهده محصول
تست مخازن CNG
تست مخازن CNG

تست مخازن CNG

مشاهده محصول
سیستم DIO-2000
سیستم DIO-2000

سیستم عیب یاب اتوماتیک DIO-2000

مشاهده محصول
دستگاه ضخامت سنج اولتراسونيک
دستگاه ضخامت سنج اولتراسونيک

مدل DIO-570

مشاهده محصول
دستگاه عيب ياب دو کاناله تست ريل
دستگاه عيب ياب دو کاناله تست ريل

مدل DIO-1000-2CH Rail Testing

مشاهده محصول
پروب های EMAT
پروب های EMAT

پروب های فرستنده و گیرنده EMAT

مشاهده محصول
انکودر Encoder
انکودر Encoder

Encoder

مشاهده محصول
دستگاه عيب ياب آرايه فازي Phased Array
دستگاه عيب ياب آرايه فازي Phased Array

مدل DIO-1000 PA

مشاهده محصول
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک فرکانس پائین
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک فرکانس پائین

مدل DIO-1000 LF

مشاهده محصول
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک DIO-1000
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک DIO-1000

مدل DIO-1000 SFE

مشاهده محصول