محصولات

پولک لاستیکی Ø10,24,33mm
پولک لاستیکی Ø10,24,33mm

محافظ کریستال پروب های نرمال

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک Sopt Weld تست جوش نقطه اي - کاربرد در صنايع خودرو
پروب هاي اولتراسونيک Sopt Weld تست جوش نقطه اي - کاربرد در صنايع خودرو

فرکانس 15 Mhz

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک مخروطي Conic
پروب هاي اولتراسونيک مخروطي Conic

مخصوص تست محور چرخ راه آهن ( صنايع حمل و نقل ريلي )

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک غوطه وري Immersion Ø12mm
پروب هاي اولتراسونيک غوطه وري Immersion Ø12mm

فرکانس هاي 2, 5, 7.5, 10 MHz

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک TOFD
پروب هاي اولتراسونيک TOFD

فرکانسهاي 2و4و5و7.5 Mhz

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک سطحي ˚90 8x9mm
پروب هاي اولتراسونيک سطحي ˚90 8x9mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي14x14mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي14x14mm

فرکانس هاي 2,4 Mhz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي 52 و 37 درجه Ø24mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي 52 و 37 درجه Ø24mm

فرکانس 2 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي20x22mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي20x22mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي8x9mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي8x9mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي مينياتوري 5x5mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي مينياتوري 5x5mm

فرکانس های 5, 7.5 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک توليد اکو
پروب اولتراسونيک توليد اکو

پروب اولتراسونيک توليد اکو بدون قطعه

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR مينياتوري
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR مينياتوري

فرکانس 5MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR

فرکانس های MHz 2,2.5, 4, 5 / قطر10mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله مينياتوري
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله مينياتوري

فرکانس 5 MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس های 2, 2.5, 4, 5 MHz / قطر 10mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس MHz 0.5 / قطرهاي 24mm و 33mm

مشاهده محصول