محصولات

پودر خشک ظاهر کننده PT (دولوپر)
پودر خشک ظاهر کننده PT (دولوپر)

MR 81 T-R / 1کيلوگرم

مشاهده محصول
دستگاه PHASECHECK
دستگاه PHASECHECK

دستگاه تست ادي کارنت همراه با C-SCAN PHASECHECK

مشاهده محصول
دستگاه ETHERCHECK
دستگاه ETHERCHECK

دستگاه تست ادي کارنت و تست چسبندگي ETHERCHECK

مشاهده محصول
پروبها و تست بلوکهاي ادي کارنت ( جريان گردابي- فوکو )
پروبها و تست بلوکهاي ادي کارنت ( جريان گردابي- فوکو )

انواع پروبهاي ادي کارنت ( جريان گردابي- فوکو )

مشاهده محصول
کوپلنت اولتراسونيک Ultrasonic Couplant
کوپلنت اولتراسونيک Ultrasonic Couplant

کوپلنت اولتراسونيک MR750 و MR751 و MR755

مشاهده محصول
اسکنردستي اولتراسونيک TOFD
اسکنردستي اولتراسونيک TOFD

همراه با انکودر ( Encoder )

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( نری ) Lemo 01 – (مادگی ) Lemo 00

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( مادگی ) Lemo 01 – ( نری ) BNC

مشاهده محصول
تبدیل های مختلف اتصالات
تبدیل های مختلف اتصالات

تبدیل ( مادگی ) BNC – ( نری ) Lemo 01

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

BNC – Subvis

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

BNC – Microdot

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 01 – BNC

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 01 – Subvis

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 01 – Microdot

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 01 – Lemo 01

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – BNC

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – Subvis

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – Microdot

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – Lemo 01

مشاهده محصول
کابل پروب اولتراسونيک
کابل پروب اولتراسونيک

Lemo 00 – Lemo 00

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک Sopt Weld تست جوش نقطه اي - کاربرد در صنايع خودرو
پروب هاي اولتراسونيک Sopt Weld تست جوش نقطه اي - کاربرد در صنايع خودرو

فرکانس 15 Mhz

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک مخروطي Conic
پروب هاي اولتراسونيک مخروطي Conic

مخصوص تست محور چرخ راه آهن ( صنايع حمل و نقل ريلي )

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک غوطه وري Immersion Ø12mm
پروب هاي اولتراسونيک غوطه وري Immersion Ø12mm

فرکانس هاي 2, 5, 7.5, 10 MHz

مشاهده محصول
گوه هاي پروب اولتراسونيک TOFD
گوه هاي پروب اولتراسونيک TOFD

45˚, 50˚, 55˚, 60˚, 63˚, 70˚

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک TOFD
پروب هاي اولتراسونيک TOFD

فرکانسهاي 2و4و5و7.5 Mhz

مشاهده محصول
پروب هاي اولتراسونيک سطحي ˚90 8x9mm
پروب هاي اولتراسونيک سطحي ˚90 8x9mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي14x14mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي14x14mm

فرکانس هاي 2,4 Mhz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي 52 و 37 درجه Ø24mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي 52 و 37 درجه Ø24mm

فرکانس 2 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي20x22mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي20x22mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي8x9mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي8x9mm

فرکانس های 2, 4 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک زاويه اي مينياتوري 5x5mm
پروب اولتراسونيک زاويه اي مينياتوري 5x5mm

فرکانس های 5, 7.5 MHz

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک توليد اکو
پروب اولتراسونيک توليد اکو

پروب اولتراسونيک توليد اکو بدون قطعه

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR مينياتوري
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR مينياتوري

فرکانس 5MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR

فرکانس های MHz 2,2.5, 4, 5 / قطر10mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR
پروب اولتراسونيک دو کريستاله TR

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله مينياتوري
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله مينياتوري

فرکانس 5 MHz / قطر 5mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس های 2, 2.5, 4, 5 MHz / قطر 10mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس های 1, 2, 4 MHz / قطر 24mm

مشاهده محصول
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله
پروب اولتراسونيک نرمال تک کريستاله

فرکانس MHz 0.5 / قطرهاي 24mm و 33mm

مشاهده محصول
پولک لاستیکی Ø10,24,33mm
پولک لاستیکی Ø10,24,33mm

محافظ کریستال پروب های نرمال

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک Pocket CORPAC
دستگاه نشر آکوستيک Pocket CORPAC

Pocket CORPAC

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک RollPAC
دستگاه نشر آکوستيک RollPAC

RollPAC

مشاهده محصول
دستگاه نشرآکوستيک Pocket AE- Power
دستگاه نشرآکوستيک Pocket AE- Power

دوکاناله

مشاهده محصول
دستگاه نشر آکوستيک Pocket AE-2
دستگاه نشر آکوستيک Pocket AE-2

دو کاناله

مشاهده محصول
مدول نشر آکوستيک USB AE Node
مدول نشر آکوستيک USB AE Node

1283 تک کاناله

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 2 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 2 کاناله

PCI-2

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله

PCI-8

مشاهده محصول
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله
بردهاي نشرآکوستيک 8 کاناله

Express-8

مشاهده محصول
چراغ فرابنفش UV - Ultraviolet
چراغ فرابنفش UV - Ultraviolet

با لامپ UV فوکوس دار 100 وات
Focal Spot UV Lamp

مشاهده محصول
دستگاه يوک مغناطيسي AC Magnetic Hand Yoke
دستگاه يوک مغناطيسي AC Magnetic Hand Yoke

مدل GAMMATEC MY-2

مشاهده محصول
گيج نشان دهنده مغناطيس Gauss meter
گيج نشان دهنده مغناطيس Gauss meter

نشان دهنده مغناطیس باقیمانده در قطعه

مشاهده محصول
نوارهاي مرجع SURTEST
نوارهاي مرجع SURTEST

با شکاف مصنوعی پرشده از برنج ( نشان دهنده وجود میدان در قطعه ) SURTEST

مشاهده محصول
پودر پاش Powder Applicator- Dispenser
پودر پاش Powder Applicator- Dispenser

روش خشک MT

مشاهده محصول
شیشه غلظت سنج محلول ترک ياب مغناطيسي
شیشه غلظت سنج محلول ترک ياب مغناطيسي

شیشه غلظت سنج محلول آماده شده ذرات مغناطیسی با پایه فلزی

مشاهده محصول
گيج Berthold ( برت هولد با شکاف + )
گيج Berthold ( برت هولد با شکاف + )

نشانگر میدان و جهت میدان

مشاهده محصول
گيج ASME - Pie gage ( هشت وجهي )
گيج ASME - Pie gage ( هشت وجهي )

نشانگر میدان و جهت میدان

مشاهده محصول
عينک هاي جذب کننده نور فرابنفش UV Absorbing Glasses
عينک هاي جذب کننده نور فرابنفش UV Absorbing Glasses

عينک جذب کننده نور فرابنفش UV

مشاهده محصول
تست بلوک مايعات نافذ PT Aluminium Test Block
تست بلوک مايعات نافذ PT Aluminium Test Block

تست بلوک های مایعات نافذ

مشاهده محصول
چراغ قوه فرابنفش LED UV
چراغ قوه فرابنفش LED UV

چراغ قوه LED فرابنفش UV

مشاهده محصول
چراغ فرابنفش دستيUV LED
چراغ فرابنفش دستيUV LED

چراغ LED فرابنفش دستي UV

مشاهده محصول
اسپري پاک کننده PT ( کلينر )
اسپري پاک کننده PT ( کلينر )

MR 85

مشاهده محصول
اسپري ظاهر کننده PT ( دولوپر )
اسپري ظاهر کننده PT ( دولوپر )

MR70

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT

MR 672F (حساسيت 2)

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده مرئي (قرمز) PT
اسپری نفوذ کننده مرئي (قرمز) PT

MR68C

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطيسي مرئي سياه MT ( پايه آبي )
پودر ذرات مغناطيسي مرئي سياه MT ( پايه آبي )

MR 214 قابل حل در آب

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )
پودر ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )

پودر MR 114 قابل حل در آب

مشاهده محصول
مايع تغليظ شده ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )
مايع تغليظ شده ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT ( پايه آبي )

مايع MR 158-R قابل حل در آب

مشاهده محصول
اسپري رنگ سفيد زمينه MT- White contrast
اسپري رنگ سفيد زمينه MT- White contrast

MR 72

مشاهده محصول
اسپري ذرات مغناطيسي سياه مرئي MT - Black Ink
اسپري ذرات مغناطيسي سياه مرئي MT - Black Ink

MR 76S

مشاهده محصول
اسپري ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT
اسپري ذرات مغناطيسي فلورسنتي MT

MR 76F

مشاهده محصول
ميز سنتر کننده
ميز سنتر کننده

ميزهاي سنتر کننده Controle Mesure Systemes

مشاهده محصول
سيستم مغناطيس زا
سيستم مغناطيس زا

سيستم هاي مغناطيس زا

مشاهده محصول
سيستم علامتگذاري
سيستم علامتگذاري

سيستم هاي علامتگذاري Controle Mesure Systemes

مشاهده محصول
دستگاه WeldCheck
دستگاه WeldCheck

دستگاه ادي کارنت WeldCheck

مشاهده محصول
دستگاه AeroCheck
دستگاه AeroCheck

دستگاه ادي کارنت AeroCheck

مشاهده محصول
دستگاه AeroCheck+
دستگاه AeroCheck+

دستگاه ادي کارنت AeroCheck+

مشاهده محصول
دستگاه ETi-200
دستگاه ETi-200

دستگاه ادي کارنت ETi-200

مشاهده محصول
دستگاه Victor 2.2D
دستگاه Victor 2.2D

دستگاه ادي کارنت اتوماتيک Victor 2.2D

مشاهده محصول
دستگاه Echo 3D
دستگاه Echo 3D

دستگاه ادي کارنت Echo 3D

مشاهده محصول
دستگاه SigmaCheck2
دستگاه SigmaCheck2

دستگاه ادی کارنت سنجش هدایت الکتریکی SigmaCheck2

مشاهده محصول
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه نفتي MT
پودر ذرات مغناطیسی فلورسنتي پايه نفتي MT

MR 110 قابل حل در نفت و مشتقات نفتی

مشاهده محصول
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT
اسپری نفوذ کننده فلورسنتی FPT

MR 673F (حساسيت 3)

مشاهده محصول
تست بلوک MTU
تست بلوک MTU

جهت تست حساسیت مواد ذرات مغناطیسی

مشاهده محصول
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک DIO-1000
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک DIO-1000

مدل DIO-1000 SFE

مشاهده محصول
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک فرکانس پائین
دستگاه عیب یاب اولتراسونيک فرکانس پائین

مدل DIO-1000 LF

مشاهده محصول
دستگاه عيب ياب آرايه فازي Phased Array
دستگاه عيب ياب آرايه فازي Phased Array

مدل DIO-1000 PA

مشاهده محصول
انکودر Encoder
انکودر Encoder

Encoder

مشاهده محصول
پروب های EMAT
پروب های EMAT

پروب های فرستنده و گیرنده EMAT

مشاهده محصول
دستگاه عيب ياب دو کاناله تست ريل
دستگاه عيب ياب دو کاناله تست ريل

مدل DIO-1000-2CH Rail Testing

مشاهده محصول
دستگاه ضخامت سنج اولتراسونيک
دستگاه ضخامت سنج اولتراسونيک

مدل DIO-570

مشاهده محصول
سیستم DIO-2000
سیستم DIO-2000

سیستم عیب یاب اتوماتیک DIO-2000

مشاهده محصول
تست مخازن CNG
تست مخازن CNG

تست مخازن CNG

مشاهده محصول
پروب های اولتراسونیک سيستم هاي اتوماتيک
پروب های اولتراسونیک سيستم هاي اتوماتيک

تست لوله و ورق
پروب هاي زاویه ای و دوکریستاله TR

مشاهده محصول
تست بلوک V1
تست بلوک V1

تست بلوک اولتراسونیک (V1 (A2

مشاهده محصول
تست بلوک V2
تست بلوک V2

تست بلوک اولتراسونیک (V2 (A4

مشاهده محصول
تست بلوک Phased Array
تست بلوک Phased Array

تست بلوک Phased Array Type A

مشاهده محصول
تست بلوک Phased Array
تست بلوک Phased Array

تست بلوک Phased Array type b

مشاهده محصول
تست بلوک DAC
تست بلوک DAC

تست بلوک اولتراسونیک DAC با ضخامت 3/4”

مشاهده محصول
تست بلوک DAC
تست بلوک DAC

تست بلوک اولتراسونیک DAC با ضخامت 3/2”

مشاهده محصول
کیت آموزشی اولتراسونيک
کیت آموزشی اولتراسونيک

کیت آموزشی صفحات جوش شده برای تست اولتراسونیک

مشاهده محصول